Syn på homosexualitet världen runt

Det är sommar i Sverige och pride paraderna i runt om i världen avlöser varandra. Det är dock inte bara sol och glamour som homosexuell. Rättigheter såsom att öppet kunna visa sin kärlek med sin samkönade partner saknas på en otroligt många ställen i världen och pride har även blivit förbjudet i länder såsom i Turkiet och i Uganda. Pride innebär en dag då samkönade par får visa sin kärlek istället för dem i världen som faktiskt inte kan. Man kan tycka att vi borde ha kommit längre. Att vi borde ha lärt oss.  I Sverige är acceptansen på samkönade bra statistiskt sett men det finns många länder världen över där man fortfarande kämpar för homosexuellas rättigheter.

Det är endast en femtedel av världens 200 länder som erkänner samkönade äktenskap. Inom Eu:s medlemsstater är homosexuella relationer lagliga i samtliga. I omkring 70 stycken olika länder i världen är homosexualitet dock fortfarande olagligt och där riskerar man även förföljelser samt också kränkningar. Fördomar eller religion kan i många länder ligga till grund för förbud mot homosexualitet och även i Sverige hade vi en lag mot homosexualitet som dock avskaffades relativt tidigt. Sverige ligger därför också internationellt i topp nio när det kommer till att acceptera samkönade partnerskap 1944. Attraktion till samma kön klassades dock i Sverige tyvärr som en psykisk sjukdom ända upp till år 1979.

Acceptansen växer men tillräckligt fort?

Många länder har gått från förbud till att faktiskt legalisera homosexualitet och några exempel på detta är Indien, Angola och Trinidad och Tobago. Diskriminering och olika lagstiftningar för att skydda homosexuella ökar också i många delar av världen och det förväntas att bland annat Kenya i Afrika ska acceptera och till och med avkriminalisera samkönat sex inom den närmaste framtiden. Man kan se den långsamma men positiva acceptansen öka i 2019 års rapport ifrån Ilga vilket står för internationella paraplyorganisationen för hbtq organisationer. I rapporten kommer det fram att acceptansen för homosexuella i hela världen har ökat till 20% jämfört med endast 5% under 80 talet.

Att ett land accepterar och legaliserar samkönade partnerskap går dock långsamt i många fall och det finns fortfarande omkring 6 stycken länder där homosexualitet faktiskt straffas med döden, Iran, Somalia och Sudan är några exempel på dessa. Tchad är också ett av de länder där man går bakåt genom att kriminalisera samkönat sex 2016. Straffet är också hårt och en homosexuell person riskerar upp till 20 års fängelse här.

Attraktion mellan män och kvinnor-olika

Det finns 70 länder i FN: s 193 länder som förbjuder sex mellan två män. I 44 av dessa är det också olagligt för kvinnor att ha sexuella relationer med varandra. Det är alltså olika lagar beroende på vad för kön man har vilket man kan tycka är konstigt men allt är inte logiskt när det kommer till frågor angående homosexualitet. Juridiska och även sociala villkor är ofta varierande i många olika länder när det kommer till någon som är homosexuell. Vi har helt enkelt en väldigt lång väg kvar.