Sociala medier i Saudiarabien

För många saudiarabiska personer som har levt den största delen av sina liv under en av världens monarker med absolut styrande, är det närmaste de har kommit demokrati genom att utmana det rådande ordningen genom Twitter. För aktivister och journalister i arabvärlden har sociala medier blivit ett kraftfullt sätt att uttrycka missnöje samt en plattform för att organisera sig. Men digital aktivism kommer med ett högst pris: de verktyg som de använder för sin sak kan – och har blivit – använda för att underminera deras egen rörelse.

En digital revolution

Samtidigt som sociala medier ursprungligen byggdes på ett sätt som gjorde det enklare för personer att anknyta sig till varandra online, använde aktivister de som ett verktyg till frigörelse, och att undvika en censur som vakade över dem. Det användes för att nå ut till likasinnade personer, mobilisera människor, influera opinion och verka för social förändring med ett mål att starta en revolution. Men med de här möjligheterna kom också risker: ju mer de engagerade sig och publicerade via sociala medier, desto mer sårbara blev dem så den data som samlades in användes emot dem. Över en lång tid, och genom att använda sig av mycket data, går det att använda denna för att kartlägga användare preferenser i form av likes, beteende så väl som deras tro, politiska åsikter och personlig information. Till och med sådant som deras närmaste familj kanske inte känner till.

Missvisande information

För en mindre avgift erbjuder sociala medier tillgång till användarinformation genom internt utvecklade analytiska verktyg. Och det handlar inte om den informationen som säljs till olika typer av marknadsföringsföretag vars mål är att nå ut till en ny målgrupp. Det handlar om personer som söker den här typen av data med en tydlig avsikt att skada och förfölja användare. Det handlar om länders underrättelsetjänst och fundamentalistiska religiösa grupper. I takt med att allt fler personer har anslutit sig till sociala medier så rubbas det traditionella sättet som information och innehåll skapas och delas mellan användare. Genom samma kanaler använder sig tvivelaktiga organisationer som fokuserar på att missleda användare genom att sprida felaktig information och rent hat.

Allt fler använder sociala medier

Idag använder fler än någonsin sociala medier i Saudiarabien. Kungariket har det högsta antalet användare på Twitter och det högsta antalet publicerade tweets i mellanöstern och Nordafrika enligt en nyligen publicerad studie. Och enligt samma studie är över 40% av de drygt 6 miljoner saudier på Twitter kvinnor. Många av kontona är anonyma som ofta lobbar för social förändring och en starkare jämlikhet mellan könen. Men det betyder inte att alla är anonyma. Det finns flera organisationer i landet och regionen som öppet arbetar för förändring i en rad olika fält. För många handlar det om jämställdhet mellan könen men frågor som hbtq-rättigheter, ökad pressfrihet och liknande frågor är ofta sådant som tas upp. Det är däremot en lång väg att gå för ett konservativt land. Och trots att viss förändring har börjat ske i takt med den nya kronprinsen ifrågasätter många det verkliga syftet med de här förändringarna.