Rosa Parks och bussepisoden

Rosa Parks föddes den 4 februari 1913 i Tuskagee, Alabama. Under sin barndom stötte hon på mycket diskriminering och rasism vilket gjorde att hon tidigt intresserade sig för aktivism för likabehandling.  När hennes mamma och pappa flyttade isär följde hon med sin mamma för att bosätta sig hos sina morföräldrar, Sylvester och Rosa Edwards. De var vid den tidpunkten bosatta i Pine Level, Alabama. Hennes mormor och morfar hade varit slavar och efter sin frigivning engagerade de sig i likabehandling för människan oavsett ras. Rosa tillbringade sina uppväxtår på morföräldrarnas gård och kom snart att dela morföräldrarnas syn på likabehandling. Vid vuxen ålder minns hon tydligt hur morfar Sylvester satt med sin hagelbössa redo i köket när Ku Klux Klan härjade som värst.

Segregationen i Alabamas skolor

Rosas mamma lärde henne att läsa redan innan det var aktuellt för henne att börja skolan. Skoltiden tillbringade hon i Pine Levels segregerade skola där svarta och vita hölls isär. De vita barnen fick åka skolbuss till en ny fin skolbyggnad medan de svarta barnen fick gå till skolan. De svarta barnens skola saknade såväl läromedel som skolmöbler. Under resten av hennes skoltid passerade Rosa flera olika segregerade skolor i staden Montgomery. Under 1929 lämnade den sextonåriga Rosa skolan för att ta hand om både sin sjuka mor och sin sjuka mormor hemma i Pine Level. Hon avslutade därmed sina studier och började jobba på den lokala skjortfabriken i Montgomery.

Aktivist i tidig ålder

När Rosa fyllt 19 år träffade hon sin make, Raymond Parks som jobbade som frisör och de blev båda två engagerade i National Association for the Advancement of Coloured people, NAACP. Med Raymonds hjälp slutförde hon sina highschoolstudier och tog examen 1933. Hon gick med i en lokalavdelning hos NAACP där hon aktivt engagerade sig i civilrättsliga nyemissioner.

Bussepisoden

Rosa Parks blev känd när hon vägrade lämna över sin sittplats i en buss till en vit man. Året var 1955 och den dåvarande lagen krävde att de svarta skulle lämna plats åt de vita. Busschauffören insisterade på att Rosa skulle lämna sin plats men hon vägrade. Händelsen utspelade sig i Montgomery den första december 1955. Att åka buss på den tiden var en komplicerad historia för de svarta. Först fick de lösa biljett framme hos chauffören sedan fick de lämna den och kliva på i en ingång längst bak i bussen. De svarta fick sitta i en sektion och de vita i en annan. Dessutom fick inte en svart sätta sig intill en vit, inte ens om de var skilda åt av mittgången. Det var många svarta som åkte kollektivt men trots det var platserna för dem begränsade. Dagen då bussepisoden inträffade sade Rosa de kända orden ”Jag flyttar mig inte, ni får arrestera mig om det behövs. Sagt och gjort, polisen tillkallades och Rosa arresterades.

Bussepisodens efterspel

Efter att Rosa vägrade flytta sig spred sig detta och de svarta införde en omfattande bussbojkott. 1956 erkände USA:s högsta domstol att det stred mot grundlagen att segregera i offentlig kollektivtrafik. Rosas protest blev startskottet för att avskaffa apartheid i södra USA och 1964 blev rassegregation i alla samhällssektorer förbjudna av USA:s kongress. Rosa blev trakasserad för sin protest av rasister från hela landet till och från fram till sin död år 2005, men hyllad av den övriga världen.