Motståndet mot aktivister

Det är chockerande att hundratals aktivister har skadat efter de har stått upp för mänskliga rättigheter runt om i världen. Det misstänks att över 3 500 personer har mördats som ett resultat av deras arbete under det senaste 20 åren – det är hela 175 personer varje år. Och det händer till den här dagen. Faktum är att det blir värre för varje år. Under 2014 rapporterades det om 145 fall av aktivister som har försvunnit eller skadats som ett resultat av deras arbete. De här personerna blir attackerade då de står för ett hot mot de med makt. Vare sig det gäller en stat eller ett företag. Det betyder att du kan vara i risk beroende på vem du är eller vad du kämpar för. I den här artikeln redogör vi för några av de farligaste områdena att vara en aktivist inom.

Arbetarrättsaktivister

Personer inom fackföreningar och de som står upp för arbetarrätten hota intressena av mäktiga företag runt om i världen, vilket gör dem till givna måltavlor för attacker. Under 2013 blev en fackledare mördad i Colombia då han försökte skydda rättigheterna till de arbetare som jobbade vid ett av Nestlés plantage. Hans kollega José blev kort därefter skjuten av motorcyklister det följande året. Men han överlevde. Mellan 1986 och 2011 blev 2 800 fackföreningsmedlemmar mördade runt om i världen. Och även om attackerna har minskat under de senaste åren så har 186 aktivister blivit attackerade mellan 2010–2015. Sydamerika är den farligast platsen att vara engagerad i dessa frågor. Och även journalister i kontinenten som lyfter dessa frågor är under ständigt hot. Men även i Europa finns det en hotbild. Populära journalisten Daphne Caruana från Malta blev mördad i sin bil under oktober 2017. Hon var ofta beskriven som att vara en ”armé från Wikileak”. Och ur hennes arbete blev ofta politiker högt upp granskade. Under 2017 blev 34 journalister mördade. Det absolut farligaste landet för en journalist är Irak där över 144 journalister blev mördade mellan åren 2006–2015.

Inom juridiken

Aktivister som arbetar inom juridisk eller inom rättsväsendet är viktiga personer för att stärka rättigheterna hos arbete och andra. Så de faller ofta offer för attacker. Runt om i världen blir flera åklagare, domare och andra jurister då de arbetar för att förändra världen i en bättre riktning. Det har skett en katastrofal utveckling av antalet attacker under de senaste tjugo åren. Men det betyder inte att arbetet stannar upp. Tvärtom verkar det som att de här attackerna får allt fler personer att engagera sig i de här frågorna. Det viktigaste är att man fortsätter att vara aktiv inom det fält man är verksam för att inte låta sig bli överkörd av alla de onda krafterna som finns i världen. 

Inte bara dödliga utfall

Men det är inte bara attacker med dödligt utfall som sker runt om i världen. Av flera stater runt om i världen blir aktivister attackerade med juridiska påföljder. Grundaren av Wikileaks, Julian Assange, blev tvingad att fly från USA för att undvika de juridiska konsekvenserna som följde i takt med att han publicerade över 100 000 sekretessbelagda dokument.