Hur du kan bli en aktivist

Om du tror att du kan ta på dig lite färg, och kasta dig ner på marken för att bli en aktivist så bör du tänka om. En aktivist är helt enkelt någon som använder sin tid för social förändring. En av de bästa sidorna hos oss människor är att vi har förmågan att förändra de sakerna vi inte tycker är så bra – vare sig det är vår mat, hur djur blir behandlade eller orättvisor mellan kön. I takt med att du blir mer medveten om vilka områden i världen du bryr dig om så blir du också en aktivist under den processen. Så medan du kanske blir uppmärksammad genom att göra vad vi skrev om här ovan, så är det inte ett krav för att bli en aktivist. Det kräver passion och kunskap och en önskan om att förändra världen. Alla kan göra det – och här kommer några fler tips om vad du bör tänka på om du vill aktivera dig inom ett speciellt område.

Utbilda dig själv

Läs, kolla på dokumentärer, lyssna på podcasts på väg till jobbet – gör allt du kan för att lära dig om det ämnet du vill förändra eller vara med och påverka. Det kommer göra att du förstår det område du bryr dig om mycket bättre och vilka problem som står i vägen för att du ska kunna förändra det. Du kommer också att kunna använda din kunskap för att utbilda andra personer i din närhet så att även dem lär sig mer. I det här sammanhanget är det också en god idé att använda sig av sociala medier.

Använd dig av sociala medier

Sociala medier har revolutionerat sättet vi kommunicerar och det är ett kraftfullt verktyg för aktivister. Vare sig du använder Facebook, Twitter, Youtube eller någon annan plattform så kommer du snart att förstå kraften i att samla människor som riktas mot samma mål. Det gör det också enklare för dig att nå ut till personer, grupper, företag och andra organisationer.

Volontärsarbete

Att engagera dig och ge en bit av din fritid för erbjuder ett fantastiskt tillfälle att knyta kontakt med fler människor som är engagerade inom samma område som du. Det gör också att du enklare kommer att få mer kunskap och erfarenhet inom det området. Genom att hjälpa en organisation som jobbar mot samma mål som du så hjälper du världen att bli lite bättre samtidigt som du blir en bättre aktivist. Och det är när du tillsammans med en grupp människor som strävar efter samma mål som du kommer att märka av att det är enklare att bli stärkt i din strävan då ni gemensamt stöttar varandra med kunskap och annat. Även om sociala medier är ett fantastiskt verktyg för att nå ut till andra personer så stannar det inte där. Ta upp vad du är intresserad av i dina vardagliga samtal så kanske du kommer att stöta på någon som delar samma passion som du. Och du kanske till och med kommer lyckas rekrytera en annan person till att ansluta sig till samma organisation som du jobbar inom.