HBTQ-rörelser i muslimska länder

HBTQ-rörelser i muslimska länder

Att sexuella minoriteter lever en undanskymd tillvaro i religiösa länder och kulturer är ingen nyhet. I vissa kulturer betraktas de som, om inte tillåtna, så sedda mellan fingrarna. Ofta tvingas de leva i en lögn eller helt marginaliserade. I några kulturer anses de här minoriteterna ha särskilda egenskaper och kan vara schamaner eller särskilda roller att spela i ceremonier.

I samhällen där religionen spelar en stor och avgörande roll är det ofta viktigt att ta avstånd från de som inte inkluderas, precis som det är viktigt att omfamna de som anses vara en del av gemenskapen. I alla samhällen och alla kulturer har det funnits och finns det homo-, bi- och transsexualitet. Avvikelser från de gängse accepterade könsnormerna är vanliga, men kan vara svåra att leva med för den enskilde, särskilt i en hårt reglerad religiös miljö.

Lite historia

Världens muslimska länder är inga undantag. Hårt reglerad sexualitet, ibland ner på detaljnivå, sätter stopp för all öppen aktivitet. Men det finns undantag. Ett vanligt sådant är kvinnlig homosexualitet som ofta inte betraktas som ett brott och i de flesta fall som icke-existerande.

Själva frågan blir lätt rörig. Historiskt har islam en tolerant inställning till homosexualitet och det finns gott om medeltida skrifter med homotema eller homoerotiska skildringar. Ofta skrivna av uppburna lärda eller poeter. Idag ofta sorgligt bortglömda. I Koranen nämns homosexualitet vid några tillfällen och det är inte i accepterande ordalag. I Haditherna (i princip berättelser ur Muhammeds liv som anses vägledande för en rättrogen muslim, men inte ingår i den heliga Koranen) nämns inte heller ämnet i förlåtande vändningar. Här finns det tydligen utrymme för tolkningar då numera liberala muslimer omtolkar texterna i en mer positiv riktning. Till allt detta kommer att för många muslimer finns ytterligare ett vägkors kvar, dels mellan den “sanna och ursprungliga” islam och det västerländska koloniala inflytandet och dels mellan den konservativa och äkta islam från medeltiden till en mer modernistisk tolkning. Generellt kan man säga att det officiellt är en fråga som sällan lyfts och inte anses ha något eget värde. Bland befolkningen i stort är etiketten homosexualitet fortfarande ytterst skambelagd och i några länder belagd med dödsstraff.

Västvärldens inflytande

För muslimska länder med ett intresse av att ha utbyte med västvärlden kan det finnas möjligheter att, i alla fall på ytan, följa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, men det är minerad mark eftersom det ofta lämnar utrymme i hemlandet till mer konservativa religiösa krafter.

De rörelser som faktiskt lyckas göra sig hörda är ofta kraftigt understödda av organisationer i västvärlden och med flyktingar från muslimska länder i spetsen. Pride-rörelsen lyckas då och då ta ett steg framåt, men lika ofta möts man av en knuff två steg bakåt. Många organisationer arbetar med information bland lokalbefolkningen och ger ibland möjligheten att fly undan en  ohållbar verklighet. För transsexuella är det enda alternativet fortfarande ofta ett liv i marginalen med diskriminering som en ständig följd. Queer-rörelsen kan inte sägas ha något fotfäste alls i den muslimska världen. Informationstekniken och en allt mer globaliserad värld är de möjligheter som finns för att ändra samhällen.

Comments are closed.