En bättre aktivist

Fungerar det verkligen att använda sig av e-post när man jobbar som en aktivist? Ja, det gör det! Framför allt om du gör det rät. När du skriver till en politiker eller annan person som du vill nå ut till så vet de att varje e-post de får är en röst som försöker att bli hörd inom ett visst område. De kanske inte alltid kommer att svara men bara det faktum att du skriver ett meddelande till dem så visar du att det finns personer som bryr sig om den frågan. Du kan också nå ut till andra personer inom en viss organisation och om genomslaget blir tillräckligt kraftigt så kommer det tillslut att redovisas för en ansvarig person inom den organisationen. Det betyder att de kommer att reagera beroende på vad som krävs av er.  Men vilka andra sätt kan du använda dig av e-post för att bli en bättre aktivist? Det reder vi ut i den här artikeln.

Om det inte kommer fram?

Ibland kommer ditt mail inte fram till ansvarig person och det kan bero på flera olika saker. Det kan hända att du skriver till fel person eller till en adress som inte längre används. Då måste du hitta rätt adress att maila till för att ditt meddelande ska komma fram till rätt person. Det kan också vara så att personen du försöker nå ut till har blockerat din e-postadress och du behöver du skapa en ny adress eller få fler personer att kontakta samma person. Om du har tid och resurser nog så kan det vara en god idé att skriva ett handskrivet brev till den personen du vill nå ut till. Det gör att meddelandet blir mer personligt och att personen i högre utsträckning tar till sig vad du försöker att säga. 

Håll det kort

När du skriver ett meddelande till en person oavsett vem du försöker att nå ut till så vill du hålla det kort. Begränsa ditt meddelande till en sida och en fråga. Identifiera dig med vad du försöker säga och på vilket sätt du kommunicerar det ut på enklast möjligaste sätt. I den första delen av ditt meddelande vill du berätta vem du är och av vilken anledning du skriver till personen. Fokusera sedan på sakfrågorna och de huvudsakliga punkterna till varför det är ett problem. Tillbakaa sedan upp det med de starkaste argumenten som stödjer ditt problem och varför man måste göra något åt det här problemet. För mycket information kan göra det svårt för personen att ta till sig all information. Så håll det kort och koncist.

Skriv personligt

Beroende vem du skriver till så vill du försöka att hålla en personlig ton i ditt meddelande. Undvik krångliga facktermer och andra ord som gör det mer byråkratiskt. Berätta om varför du skriver till just personen och varför du tror att den personen kan hjälpa dig i den här frågan. Be dem även svara på ditt meddelande och inkludera ditt namn och din adress. Var artig men bestämd i vad du tycker och tänker samtidigt som du är tacksam för att de läser och tar sig del av din information. Och var beredd på att förändring inte sker över en natt.