Arbeta som aktivist

Ett brev, e-mail, telefonsamtal eller en namnunderskrift? Det finns många alternativ kring hur du bäst når ut till personer när du arbetar som en aktivist. Men det tycks vara så att ett handskrivet brev är det bästa alternativet. En studie har nämligen visat att ett handskrivet brev kan visa på en djup kunskap samtidigt och personlig oro. Det finns helt enkelt flera olika alternativ för dig som aktivist att nå ut till samtidigt som de olika kanalerna har olika för- och nackdelar. Så vilket sätt är egentligen bäst för dig när du arbetar som aktivist? Det ska vi försöka reda ut i den här artikeln.

E-post är bra

Att arbeta med e-post är ett smart och konstadseffektivt sätt att nå ut till stora grupper samtidigt. Men samtidigt som det är smart och kostnadseffektivt är det svårt att ringa in en relevant målgrupp när man skickar ut stora grupper e-mail. Det är också problemet att du riskerar att hamna upp i någons spam-folder, eller att du konkurrerar med 25 andra företag som också skickar ut flera nyhetsbrev i veckan. Du vet själv hur det ser ut i din e-post, det väntar säkert ett hundratal brev från företag som vill att du ska surfa in på deras hemsida. Men beroende på hur du använder dig av innehållet i ditt nyhetsbrev så kan du öka dina chanser för att personer går vidare. Fundera över vilken rubrik du använder dig av i ditt e-mail för att öka chansen att någon faktiskt öppnar det. Du kan också använda dig emojis för att öka chansen att flera klickar sig in på ditt brev för att läsa vad du gör.

Gör det mer personligt

Vi har en fantastisk chans att göra varje utskick mer personligt. Och det är något som ökar chansen att någon öppnar ditt e-mail med flera hundra procent. Skriv och använd dig av en personlig subject line för att öka chansen att fler tittar på ditt e-mail. Du kan också variera innehållet och till och med använda dig av personens tilltalsnamn för att öka chansen att någon läser ditt e-mail. Så fundera över vilka metoder du kan och har möjlighet till att använda dig av för att öka möjligheterna för din aktivistkampanj att bli så lyckad som möjlig.

Namnunderskrifter

Att använda sig av namnunderskrifter kanske du tänker att man gjorde förr i tiden när man protesterade på gatan. Men det är ett enkelt och billigt sätt att använda sig under kampanjer även i en digital tid. Du har då möjlighet att redovisa exakt hur många som väljer att stödja din fråga och vill engagera sig genom att skriva under sitt namn. Du kan visa upp att det finns en stark opinion som vill samma sak i världen och det i sig är en stark signal mot de som etablerar lagar och regler om att det finns massor av personer som vill samma sak. Det finns flera olika hemsidor på internet där du enkelt kan starta en namnunderskrift gratis för att personer sedan skriver under dem på internet.