Aktivism idag

Att vara en aktivist är helt enkelt att aktiv verka för social förändring. Och det är någonting som kan uttrycka sig på flera olika sätt och i flera olika former. Den röda linjen i tankebanorna är ofta kring hur man kan förändra världen. Ofta genom social, politisk, ekonomisk, eller miljömässig förändring. Det kan ledas av individer men kommer ofta från kollektiv genom olika sociala rörelser.

Det handlar inte var du är från, och inte heller om var du är. Utan det handlar om vad du gör. Många personer kan klassificeras som aktivister och många handlingar kan klassificeras som aktivism. Men det betyder inte att alla aktivism utförs av aktivister. Att använda sig av den termen är i grunden farligt.

Definitionen av

För vad som definierar en aktivist och vilka handlingar som kan benämnas som aktivism är ofta diskuterade med olika åsikter. Personligen föredrar jag att inte använda mig av termen aktivist i den traditionella bemärkelsen så det skapar en uppdelning mellan de som definierar sig som aktivister och de som ägnar sig åt aktivism. Jag menar att det är viktigare att se vilka handlingar som utförs just nu snarare än hur individer definierar sig själv.

Viken av social förändring

En traditionell definition av en aktivist är att en aktivist är en specialist på att genomföra social förändring. Att se sig själv som en aktivist innebär at föreställa sig själv som något mer priviligierad och avancerad än andra i sin föreställning kring vikten av social förändring. Inte bara i genomförande, men också kring kunskapen kring hur man utför det och organiserar andra personer kring att arbeta mot samma mål. Att definiera sig själv som aktivist betyder därför att man också definierar sina handlingar på ett sådant sätt som kommer att resultera i social förändring, och därmed bortser från de handlingar tusentals icke-aktivister genomför varje dag. Aktivism bygger på missuppfattningen att det endast är aktivister som arbetar mot social förändring.  

Bara jag… eller?

Därför är det viktigt att man inte faller i den fällan. Det finns en riskfaktor kring at föreställa sig själv som den enda som arbetar för social förändring. Det i kombination med att skapa en distans mellan sig själv och majoritetsbefolkningen kan i slutändan stöta bort personer som är engagerade i samma frågor som du. Om du funderar över att engagera sig politiskt så gör du dig själv en tjänst om du redan på förväg funderar över vad du hoppas att kunna genomföra i relation till vilken påverkan du har. Ibland kan aktivism leda till en missuppfattning om vilken möjlighet man har att skapa förändring, så det hjälper att hålla sig välbalanserad när det kommer till sin egen potential. Faktum är att aktivism inte handlar om hur personer ser ut, vilka kläder de bär, eller vilken organisation de engagerar sig i. Det finns lärdomar i möten med alla personer oavsett om denne är engagerad i en redan etablerad organisation som arbetar för samma frågor som du är intresserad av.