Ett långsiktigt engagemang

I den förra artikeln diskuterade vi skillnaderna mellan att vara en aktivist i kontrast mot att engagera sig i aktivism. Och i den här artikeln vill vi fortsätta på samma ämne. En av de frågor som ofta tas upp är huruvida man bör ta sig an en ideologisk position i den samtida diskussionen – vare […]

Aktivism idag

Att vara en aktivist är helt enkelt att aktiv verka för social förändring. Och det är någonting som kan uttrycka sig på flera olika sätt och i flera olika former. Den röda linjen i tankebanorna är ofta kring hur man kan förändra världen. Ofta genom social, politisk, ekonomisk, eller miljömässig förändring. Det kan ledas av […]