Arbeta som aktivist

Ett brev, e-mail, telefonsamtal eller en namnunderskrift? Det finns många alternativ kring hur du bäst når ut till personer när du arbetar som en aktivist. Men det tycks vara så att ett handskrivet brev är det bästa alternativet. En studie har nämligen visat att ett handskrivet brev kan visa på en djup kunskap samtidigt och […]